Liceul Tehnologic
"Vasile Sav"
  • IMG_2475
image carousel by WOWSlider.com v6.8
- Bine ați venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Vasile Sav" Roman! - Excelență, tradiție și performanță. - Acces la un viitor de succes. - Educație de calitate.

Oferta educațională 2019-2020 - vizualizați...

Proiect R.O.S.E - detalii aici...

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: 

 

   Liceul Tehnologic „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei. 
   Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.


Viziune: 

 

   Prin acţiunile sale Liceul Tehnologic „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
   În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.

 

Tel Verde moodle Contact