EDU

 

 

 

 

 

studenti

 

ACTIVITATI PROIECT

 

 

 

 

 

 

 

Good tracker
Web Counter

 

     Colectivul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”, Roman, regretă dispariția fulgerătoare a celui care va rămâne veșnic în amintirea tuturor, coleg și director al unității școlare din anul 1990, profesorul DAN ZAHARIA, om de înaltă ținută morală și profesională.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face la:  
TEL. VERDE NAȚIONAL: 0800801100  – telefon gratuit, la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale;
TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR: 0800816233, telefon gratuit.
Eventualele fapte de corupție pot fi sesizate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.ro

revista nr. 1   REVISTA ȘCOLII Nr. 1 Iunie 2016  -    vizualizați aici....

 

 

r2REVISTA ȘCOLII Nr. 2 Decembrie 2016  -    vizualizați aici....

 

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Misiune: Liceul Tehnologic „Vasile Sav” oferă locuitorilor din zona Roman, judeţul Neamţ, tineri şi adulţi, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Şcoala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, a adevărului şi respectului faţă de semeni  capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Viziune: prin acţiunile sale Liceul Tehnologic „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.
În prezent, ţinând cont de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de o parte, dar şi de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, pe de altă parte, şcoala noastră şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale ale elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei. Acestea  le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.